top of page
ALLMÄNNA VILLKOR & POLICY

Som deltagare och kund hos Cdots Center godkänner du följande villkor:

 

 • Respektera Cdots Center och andra som vistas där.

  • Vänligen anländ 5-15 minuter före lektionen. På utsatt tid kommer dörren att låsas och lektionen har påbörjats. 

  • Vänligen avstå från att lämna lektionen i förtid (om det inte är av medicinska eller andra allvarliga skäl). Om du behöver gå ut, vänligen gör det under tystnad.

  • Eleverna ska respektera varandra och avstå från att döma någon annans utövande, tro eller sätt att vara.

  • Kurser kan komma att ändras eller ställas in utan förvarning på grund av sjukdom eller oförutsedda situationer hos guiden. Cdots kan återbetala, omboka eller erbjuda kompensation av något slag för klasser som ställs in av oss oavsett anledning.

  • Guider kan ändras med kort varsel och ibland kommer du att ha en vikarierande guide.

  • Du samtycker till att inte filma eller ta foton av personer under träning om du inte har fått tillstånd eller om Cdots använder materialet i marknadsföringssyfte. I så fall kommer alla deltagare att meddelas i förväg. 

 

 • Ta ansvar för din egen hälsa.

  • Du samtycker till att du är vid god fysisk hälsa och är fysiskt kapabel att utföra andningsövningar och annan fysisk aktivitet som Cdots erbjuder. Om du inte känner att du kan utföra vissa övningar så anpassar du dig till din egen förmåga, du känner din egen kropp bäst.

  • Att röra sig utanför sin egen kropps kapacitet sker på egen risk och kan orsaka skador som Cdots verksamhet och guider inte är ansvariga för.

  • Klasser kan vara fysiskt ansträngande och du deltar frivilligt i dem med full vetskap om att det finns risk för personskada eller dödsfall.

  • Om du är gravid bör du rådgöra med din läkare om du kan utöva breathwork eller någon annan klass. Cdots och dess instruktörer är inte ansvariga för ditt beslut att utöva breathwork eller någon annan klass medan du är gravid. 

  • Om du har hjärt- och kärlsjukdomar bör du rådgöra med din läkare om du kan utöva breathwork eller någon annan klass. Cdots och dess instruktörer är inte ansvariga för ditt beslut att utöva breathwork eller någon annan klass utan läkares rekommendation.

  • Cdots är inte på något sätt ansvariga för skador, förlust av egendom eller dödsfall till följd av att besöka Cdots Center och delta i dess aktiviteter.

 

 • Vår policy.

  • För att anmäla dig till våra tjänster måste du skapa ett konto och boka dina klasser på vår webbplats www.cdots.se.

  • Checka in med din guide före varje lektion, annars kan du bli markerad som "no-show”.

  • Cdots ansvarar inte för dina personliga tillhörigheter. Vi tillhandahåller ett utrymme där du kan förvara dina tillhörigheter bakom en låst dörr i studion.

  • Cdots och dess guider har rätt att vägra någon tillträde till en session när som helst av med rimlig anledning, inklusive men inte begränsat till: dåligt uppförande, berusning, medicinska skäl, dålig hygien eller underlåtenhet att följa centrets villkor.

  • Betalning måste ske vid bokningstillfället och innan du påbörjar sessionen om du inte har ett annat avtal med Cdots.

  • Genom att boka en klass/workshop/event hos Cdots godkänner du automatiskt våra villkor för Cdots Center.

  • Cdots Center har rätt att när som helst ändra våra villkor, tjänster och policy. 

  • Cdots Center kommer ibland att ta foton eller videor av deltagare under sessioner för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst kontakta Cdots Center om du inte vill vara med på några foton eller videor.

  • Genom att använda våra tjänster samtycker du till att ta emot elektronisk kommunikation från Cdots Center.

INTEGRITETSPOLICY

 

 • När du registrerar dig som betalande kund hos Cdots Center behöver vi samla in följande uppgifter: namn, adress, e-postadress, kortuppgifter, bankkontouppgifter, personnummer och fakturauppgifter. 

 • Dina personuppgifter kommer endast att användas för affärsändamål och kommer aldrig att lämnas ut till allmänheten eller till orelaterade tredje parter. 

 • Vi kan be om att få ta foton eller videor i lokalen under pågående sessioner i marknadsföringssyfte. Om du inte vill vara med kommer vi att be dig att flytta dig till en plats i studion där du inte syns. Vi kommer också att meddela om eventuell fotografering eller videoinspelning i förväg. 

 

KLASSER

 

 • Vår policy för bokning av klasser

  • Boka klasser i förväg för att säkerställa din plats. 

  • Klasser blir tillgängliga 90 dagar i förväg.

 

AVBOKNINGAR + OMBOKNING

 

 • Avbokningar kan göras via vår webbplats www.cdots.se eller Wix medlemsapp.

 • Avbokningar måste göras minst 24 timmar före klassens starttid.

 • Deltagare som uteblir från en lektion kommer fortfarande att debiteras.

 • Avbokningar accepteras inte via telefon, e-post eller sociala medier.

 • Du kan boka om din plats upp till 24 timmar innan klassen börjar.

 

KLIPPKORT

 

Vi har en mängd olika alternativ för att passa dina behov:

 

 • Breathwork 10-kort

  • 10 sessioner som gäller för Breathwork på Cdots Center och live-sessioner online. Giltigt i 12 månader.

  • Du kan inte överföra 12-månadersperioden eller få återbetalning för klasser som inte används på kortet efter 12-månadersperioden.

  • Kortet är personligt och får inte delas med andra personer.

 

 •  Breathwork 3-kort

  • 3 sessioner som gäller för Breathwork på Cdots Center och live-sessioner online. Giltigt i 12 månader.

  • Du kan inte överföra 12-månadersperioden eller få återbetalning för klasser som inte används på kortet efter 12-månadersperioden.

  • Kortet är personligt och får inte delas med andra personer.

 

 • Coaching 10-kort

  • 10 sessioner som gäller för Coaching på Cdots Center. Giltigt i 12 månader.

  • Du kan inte överföra 12-månadersperioden eller få återbetalning för sessioner som inte används på kortet efter 12-månadersperioden.

  • Kortet är personligt och får inte delas med andra personer.

 

 • Coaching 5-kort

  • 5 sessioner som gäller för Coaching på Cdots Center. Giltigt i 12 månader.

  • Du kan inte överföra 12-månadersperioden eller få återbetalning för sessioner som inte används på kortet efter 12-månadersperioden.

  • Kortet är personligt och får inte delas med andra personer.

 

KURSER, EVENEMANG OCH WORKSHOPS

 

 • Betalning för kurser, evenemang eller workshops måste göras vid bokningstillfället.

 • Vänligen anländ 5-15 minuter före den schemalagda starttiden för varje evenemang.

 • Sen ankomst kommer inte att tillåtas eller återbetalas.

 • Våra guider och facilatorers undervisning och övertygelser är deras egna och återspeglar inte nödvändigtvis Cdots Centers åsikter och uppfattningar.

 

BUTIK

 

 • Du kan köpa detaljhandelsvaror på Cdots Center via Swish.

 • Alla varor som köps i studion är ej återbetalningsbara.

 • Alla artiklar i butiken inkluderar 25% Moms.

 

NEKANDE

 

 • På Cdots Center förbehåller vi oss rätten att neka:

 • De som visar kränkande och/eller diskriminerande beteende mot personal och/eller andra deltagare.

 • De som har försummat sin personliga hygien.

 • De som inte respekterar vårt center och tillhörigheter till Cdots.

bottom of page